Untitled Document

Davet

Değerli Öğrenciler,

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan 17. Ulusal Psikoloji Kongresi'ne şu ana kadar 1000'in üzerinde öğrencimiz kayıt yaptırmıştır. Bu nedenle kongrede sadece öğrencilerimizin katılabileceği ek bazı faaliyetler düzenleyerek, programı zenginleştirmeye çalıştık. Bu faaliyetler ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu faaliyetlerin ilginizi çekeceğini ve sizlerin akademik gelişiminize katkıda bulunacağını ümid ediyoruz. Kongre'de görüşmek dileğiyle,

Ali İ. Tekcan

26 Nisan Perşembe: 10:00 - 11:30
SALON 4 (Natuk Birkan Binası- İbrahim Bodur Salonu)


Dr. Can Candan (Boğaziçi Üniversitesi): Sinema ve Psikoloji
Can Candan, yönetmenliğini yaptığı "Benim Çoçuğum" adlı belgeselden kısa bir gösterim yapacak ve daha sonrasında da filmin içeriği, yapım süreci konularında öğrencilerle sohbet edecektir. Benim Çocuğum, çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, travesti veya transseksüel (LGBTT) olan Türkiyeli bir grup cesur ve ilham verici anne ve babanın deneyimleri ile ilgili yapım aşamasında olan uzun metraj bir belgesel filmdir: (http://www.listagfilm.com/home.php?lang=TR).

Bu sohbete Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğinden (CETAD) Dr. Sevan Kaptan ve de LİSTAG'dan da (LGBTT Aileleri İstanbul Grubu) bazı konuşmacılar katılacaktır.

Belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan lisans derecesini Hampshire College'dan (ABD) sinema-televizyondalında; sanatta yeterlik (güzel sanatlar doktorası) diplomasını da Temple University'den (ABD) film ve medya sanatları dalında aldı. Yönetmenliğini yaptığı belgeseller Boycott Coke(1989), Exodus (1991), Duvarlar Mauern Walls (2000), 3 Saat (2008) festivallerde, galerilerde, televizyonlarda, konferanslarda ve üniversitelerde gösterildi, çeşitli ödüller kazandı. Film ve video çalışmalarının yanı sıra, 2000'e kadar ABD'de ve sonrasında da Türkiye'de film ve medya sanatları konularında çeşitli üniversitelerde ve eğitim kurumlarında dersler verdi, atölyeler düzenledi.2000-2005 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim elemanı, bölüm başkanı ve yüksek lisans program direktörü olarak çalıştı; 2005-2009 arasında Sabancı Üniversitesi'nde dersler verdi ve 2007'de de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna katıldı. Belgesel Araştırmaları Merkezi docİstanbul'un kurucularındandır. Yapım aşamasında olan "Benim Çocuğum" yönetmenliğini yaptığı üçüncü uzun metraj belgesel filmidir.

26 Nisan Perşembe: 10:00 - 11:30
SALON 5 (Natuk Birkan Binası -Turhan Esener Salonu)


Serap Altekin (Uzman Klinik Psikolog, Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi): Klinik Psikolog Olmak
Serap Altekin konuşmasında aşağıdaki soruları üzerinden Türkiye'deki klinik psikoloji alanını tanıtacaktır.

Klinik psikoloji nedir ? Temel çalışma alanı neleri kapsar ?

Bir klinik psikolog olabilmenin önküşulları ve gereklilikleri nelerdir ?
Objektif gereklilikler :
 Formal eğitim ve öğrenim
 Yükseklisans
 Süpervizyon
Subjektif gereklilikler :
 Kişilik özellikleri
 Yönetsel beceriler ve stres yönetimi
 Kendini tanıma ve kişisel gelişim
Klinik alana ve klinik psikologluğa dair ulusal ve uluslararası standartlar nelerdir ?
 EFPA
 APA
 TPD
Türkiye'de klinik saha
 Farklı teorik ve pratik yönelimler
 Farklı populasyolar
 Spesifik konular
Klinik alanda nerelerde, hangi koşullarda çalışabilirsiniz ?

Serap Altekin, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini alarak uzmanlık ünvanını kazandı. Şu anda da aynı üniversitede klinik psikoloji alanında doktora derecesi adayıdır. 2002 – 2005 yılları arasında özel bir merkezde yetişkinlerle bireysel psikoterapi, çocuklarla ise oyun terapisi ve buna paralel anne-baba danışmanlığı alanlarında çalıştı. 2003 – 2005 yılları arasında gönüllü ve yarı zamanlı olarak BÜREM'de (Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik, Eğitim ve Araştırma Merkezi) üniversite öğrencisi genç yetişkinlerle bireysel psikoterapi alanında faaliyet gösterdi. 2003 yılından bu yana, yarı zamanlı olarak Nirengi Psikolojik Danışmalık ve Eğitim Merkezi'nde de psikoterapist ve eğitmen olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana ise, kurucularından olduğu Doku Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Merkezi'nde klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Klinik alandaki çalışmalarına ek olarak şirketlere, okullara ve hastanelere eğitim programları, seminerler ve grup çalışmaları geliştirmektedir. Kurumsal danışmanlık çerçevesinde çalışan destek programları ile kurumsal alanda çalışanlara ve ailelerine, yöneticilere ve organizasyonlara yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık desteği vermektedir. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisidir. Yeditepe Üniversitesi'nde verdiği "Klinik Psikoloji" ve "Sosyal Psikoloji" derslerine ek olarak misafir akademik görevli olarak da, muhtelif üniversitelerde "Davranış Bilimleri", "Psikolojiye Giriş", "Tüketici Davranışlarının Psikolojik Bileşenleri", "Reklam ve Pazarlama Alanlarında Psikolojinin Kullanımı", "Kişilik Teorileri ve Kişilik Bozuklukları" ve "Kriz, Krize Müdahale ve İntihar" konulu dersler sunmaktadır. Muhtelif dergi ve gazetelerde halen düzenli olarak mesleki makaleler yazmaktadır. KASDAV ve 1884 VAKFI organizasyonları ile "anne-baba okulu" , "evlilik okulu" ve "medya okur-yazarlığı" konularında ve kişisel gelişim alanlarında sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenli seminer ve konferans dizileri sunmaktadır. Araştırma ve klinik çalışma alanlarından bazıları; ayrılık, kayıp ve yas, travma ve travma sonrası stres bozukluğu, kriz ve krize müdahale, kızgınlık ve öfke, ilişkisel problemler, psikosomatizasyon, duygudurum bozuklukları ve depresyon, kaygı bozuklukları ve panik atak, medyanın bireysel ve toplumsal etkileri, değişim ve yaratıcılık alanlarındadır. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

26 Nisan Perşembe: 14:15 - 15:45
SALON 4 (Natuk Birkan Binası- İbrahim Bodur Salonu)


Prof. Dr. Reşit Canbeyli: Psikolojide Zaman, Mekan ve Işık
Fizikte zaman, mekan ve ışık evreni anlamamızdaki en önemli kavram ve olgulardır. Fizikten geç bir dönemde de olsa psikoloji ve daha geniş kapsamıyla nörobilim bu kavram ve olguların sadece insanlar icin değil bütün canlılar için de ne kadar önemli olduğunu keşfetmektedir. Prof. Dr. Reşit Canbeyli'nin konuşması kendi laboratuvarındaki çalışmalardan sunulacak örneklerle bu kavram ve olguları inceleyerek ortak bir etki alanı olarak depresyon ve öğrenmekle olan temel ilişkisini tartışacaktır.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli, Columbia Üniversitesi'nden 1968'de Kimya Mühendisliği ve 1977'de Psikoloji doktorası derecelerini almıştır. 1976-1982 yıllarında Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1989-1993 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Canbeyli 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Bu dönemde kurduğu Psikobiyoloji Laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki araştırma ve eğitim faaliyetlerine altyapı sağlamıştır. Prof. Dr. Reşit Canbeyli, laboratuvarda depresyon hayvan modelleri kullanarak, sıçanlarda depresyonla ilgili beyin yapılarını araştırmaktadır. Bu bağlamda özellikle biyolojik ritim ve biyolojik saatin depresyon ve duygudurumu nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışmalarındaki önemli bir konu depresyonun öğrenme ve bellek gibi bilişşel işlevlerle olan iki yönlü ilişkisidir. Laboratuvar çalışmalarında elektrofizyolojiden immünohistokimyasal tekniğe kadar çeşitli nörobilimsel yöntemlerle psikolojik olgularla beyin yapıları arasındaki ilişkiler incelenmektedir.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli gerek Psikobiyoloji Laboratuvarı'nda sıçanlarla, gerek laboratuvar dışında insanlarla beyindeki iki hemisfer arasındaki işlevsel farklılıklara ilişkin çalışmalar yapmaktadır . Araştırma ekibi ile bu alanda, özellikle duygudurumun lateralizasyonu üzerinde, insan ve sıçan araştırmalarını birbirlerine parallel biçimde sürdüren Prof.Dr. Canbeyli insanlarda ortaya çıkarılan olguların temelindeki beyin yapılarını sıçan modelleri ile derinlemesine incelemektedir.

26 Nisan Perşembe: 14:15-15:45
SALON 5(Natuk Birkan Binası-Turhan Esener Salonu)


Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu (Boğaziçi Üniversitesi): Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora
Bu konuşmada yurt dışında, özellikle de Amerika'da, yüksek lisans ve doktoraya nasıl başvurulur; nasıl burs bulunur; niyet mektubu nasıl yazılır; kabul edilmek için nelere dikkat edilmeli gibi konular tartışılacaktır.

Ayşecan Boduroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans (2002) ve doktora (2005) derecelerini University of Michigan'dan aldı. Bu yıllarda Dartmouth Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilişsel Nörobilim Yaz Okuluna ve Uluslararası Beyin Örgütü (International Brain Research Organization) tarafından düzenlenen yaz okullarına katıldı. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesine katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Süreçler Laboratuvarının kurulmasına katkıda bulundu; kendisi halen araştırmalarını bu laboratuvar bünyesinde devam ettirmektedir. 2010 yılında kendisine Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından da Araştırmada Üstün Başarı Ödülü verildi. Temelde ilgilendiği alan bireylerin zihinsel süreçlerindeki farklılıklardır.

27 Nisan Cuma 10:45 - 12:15
SALON 4 (Natuk Birkan Binası - İbrahim Bodur Salonu)


Balçiçek İlter (gazeteci, tv programcısı): Ötekini Anlamak
Habertürk gazetesi köşe yazarı ve TV programcısı Balçiçek İlter psikoloji ve medya konularıyla ilgili bir sohbet toplantısı düzenleyecek.
Balçiçek İlter 1973'te Ankara’da dünyaya gelmiştir. Notre Dame De Sion Lisesi mezunu olup eğitim kariyerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirerek tamamlamıştır. Gazetecilik kariyerine henüz yirmili yaşlarına gelmeden Cosmopolitan Dergisi’nde muhabir olarak başlamıştır. AKTÜEL’de editörlük deneyiminin ardından 1 Numara Hearst Yayıncılık’da Haber Müdürlüğü ardından Aktüel Ankara Temsilciliği görevinde bulunmuştur. Aktüel Dergisi’ne ve Sabah gazetesi’ne söyleşilere imza atmıştır. 1999 yılında İstanbul’da aralarında Esquire, Cosmopolitan, Bazaar gibi dergilerin de bulunduğu Sabah Grubu’nda Grup Koordinatörü görevini üstlenmiştir. 2002’de Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden Sabah Gazetesi’nin ilk kadın Yazı işleri müdürü olmuştur. Aynı dönemde düzenli olarak yaptığı siyasi Pazartesi söyleşileriyle adını duyurmuştur. 2007 yılında TMSF’nin Sabah Gazetesi’ne el koymasıyla birlikte, Habertürk grubuna geçmiştir. Habertürk Gazetesi’nde haftanın 5 günü köşe yazmaktadır. Aynı zamanda Ulusal haber kanalı Habertürk’te hergün yayınlanan söyleşi programı Söz Sende’yi hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca her Çarşamba prime-time’da yayınlanan Memleketin Hali isimli programın yapımcısı ve sunucusudur.
Fransızca ve İngilizce bilen İlter, Kuzey ve Lal isimli ikizlerin annesidir.

27 Nisan Cuma 10:45 - 12:15
SALON 5 (Natuk Birkan Binası - Turhan Esener Salonu)


Yard. Doç. Dr. İdil Işık (Bilgi Üniversitesi, örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü): Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Bu sunum, katılımcıları psikolojinin uygulamalı alt alanlarından birisi olan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ile ve bu alanın hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için sunduğu çeşitlilik ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

Psikolojiyi insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir alan olarak tanıtan klasik tariften yola çıkarsak, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ikilisi de iş ortamındaki insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamaya çalışır. Bu ikiliden, Örgüt Psikolojisi, daha teorik bir yaklaşımla, ağırlıklı olarak Sosyal Psikoloji teorilerini iş ortamındaki insana ve gruplara uyarlar. Endüstri Psikolojisi ise, özellikle işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin yürüttüğü iş analizi, eleman seçme, yerleştirme, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme ve kariyer gelişimi gibi fonksiyonları destekleyecek araç, yöntem ve uygulamaları geliştirir. Bu araçlar temelde, iş ve örgüt özellikleri ile çalışan arasındaki uyumu kuvvetlendirerek, iş ortamındaki memnuniyeti ve verimliliği geliştirir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, kayıt dışı çalışanlar, kalifiye/mesleki eğitim almış/kalifiye olmayan işgücü, ofis/üretim çalışanları, sendikalı/kapsam dışı çalışanlar, tüketiciler/kullanıcılar gibi farklı hedef kitlelere yönelik olarak; birey-iş-grup-örgüt-çevre ölçeğinde analizlerin ve araştırmaların yapılabileceği bir çeşitlilik sunmaktadır. Bu yönüyle, orijinal uygulamalar ve fikirler üretmek isteyen kişiler için son derece yaratıcı bir kariyer yolu sunmaktadır. Bu konuşmada, alanın çeşitliliği, bir model çerçevesinde ve çeşitli örneklerle sunulacaktır.

İdil IŞIK, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. İş yaşamına Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamış, ardından çeşitli özel sektör kurumlarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi kazanmıştır. Doktora derecesini aldıktan sonra akademik kariyerine kademeli şekilde geri dönerek, çeşitli üniversitelerde endüstri/örgüt psikolojisi ve yönetim alanlarında dersler vermiştir. 2005-2010 yılları arasında Fatih Üniversitesi Psikoloji bölümünün kuruluşunda çalışmış ve son iki yılında bölüm başkanlığı yapmıştır. 2010 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev almakta ve Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programının direktörlüğünü yürütmektedir. İnsan kaynakları risk yönetimi, örgütsel ve toplumsal güvenlik kültürü ile iş ve trafik güvenliği alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Psikolojiye Giriş, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Örgüt Teorisi, Örgütlerin Sosyal Psikolojisi, İleri Araştırma Yöntemleri ve Nicel Araştırma Yöntemleri konularında dersler vermektedir.

27 Nisan Cuma 15:15 - 16:45
SALON 4(Natuk Birkan Binası- İbrahim Bodur Salonu)


Doç. Dr. Murat Gülsoy: Psikolojik Bir Süreç Olarak Edebiyatta Yaratıcılık
Freud'un 1908'de yayımladığı Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz düşleri adlı makale şu sorularla başlar: Yazarların bunca hikâye yaratırken kullandıkları kaynak nedir, bunca hikâyeyi nereden bulurlar, daha önceden varlığından bile haberdar olmadığımız duyguların canlı izlenimlerini yaratmak için nasıl bir yöntem kullanırlar? Bu sorulardan yola çıkarak zihinsel bir işlev olarak hikaye ve bilinçdışı süreçlerin edebi yaratıcılık üzerindeki etkileri ele alınacak.

Murat Gülsoy, 1967'de İstanbul'da doğdu. Mühendislik ve Psikoloji eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü'nde de Yaratıcı Yazarlık dersleri veriyor. 1992-2002 yılları arasında Hayalet Gemi dergisini yayına hazırlayan editörlerden biri olarak çalıştı. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'nde Yayın Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 2000 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı, Bu Kitabı Çalın adlı kitabına; 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü, Bu Filmin Kötü Adamı Benim adlı romanına verildi. Yazdıkları çeşitli dillere (İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Makedonca, Rumence, Bulgarca, Arapça) çevrilen Gülsoy'un Bu Kitabı Çalın adlı kitabı Almanya'da, İstanbul'da Bir Merhamet Haftası Çin ve Makedonya'da yayımlandı. Öykü ve romanlarının yanısıra Modernist ve Postmodernist edebiyatı tartıştığı 602.Gece Kendini Fark Eden Hikaye ile öykü ve roman yazma tekniklerini ele aldığı Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık adlı inceleme kitapları bulunuyor. Son kitabı Baba, Oğul ve Kutsal Roman Nisan 2012'de yayımlandı.

27 Nisan Cuma 15:15-16:45
SALON 5 (Natuk Birkan Binası-Turhan Esener Salonu)


Dr. Ayşe Altan (Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi): Türkiye'de yüksek lisans ve doktora süreçleri
Ayşe Altan bu konuşmasında Türkiye'deki yüksek lisans ve doktora programlarının genel bir tanıtımını yapacaktır. Bu bağlamda yüksek lisans ve doktora programlarına olan başvuru süreçleri, program seçerken bir öğrencinin dikkat etmesi gereken hususlar ve benzeri konular üzerine odaklanacaktır.

Ayşe Altan, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. 2011 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünde doktora çalışmasını tamamladı ve bu süreç içinde sosyal anksiyete ve mükemmeliyetçilik konularında çalıştı. Halen BÜPAM'da yetişkinlerle ve ergenlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmekte ve yetişkinlere kişilik testleri ve nöropsikolojik testler uygulamaktadır. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders vermektedir.


 
   
Bu bilimsel toplantı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" tarafından desteklenmektedir.